Aptraukimo plėvele ir užlydymo įrenginai
Horizontalūs srautiniai įpakavimo įrenginiai
Indelių užlydymo įrenginiai
Terminio formavimo pakavimo įrenginys
Vakuuiminio pakavimo įrenginiai
Vertikalaus pakavimo įrenginiai